Skip to main content
Ambasada Rog

Ambasada Rog


Community space for refugees, Ljubljana, Slovenia

 

Ambasada Rog is a community space run for the last two years by refugees, activists, journalists, cultural workers, lawyers, unemployed, parents and everyone who believes in solidarity and the power of a community. We understand Ambasada Rog as a space of mutual support and we all work on a volunteer basis. Our work includes numerous activities: daily, we cook and provide a free meal for 20-25 people, we provide social and legal support to asylum seekers; we organize campaigns and protests, as well as educational workshops and events like exhibitions, concerts, dance classes and excursions.

 

Since we wish to remain politically independent, we work outside the institutional framework and rely mostly on our solidarity network and our supporters. They are the ones who most effectively participate in our efforts. We invite you to become part of this network and support our work with your contribution. Any donation is welcome and it will be fully used for our activities. Most of the expenses go for cooking free meals and offering social support to migrants and asylum seekers, who are left without basic means. 

 

Our activities take place in the Autonomous Factory Rog, a former bicycle factory which has become a complex community with over fifteen active collectives and spaces. Since 2016 the space is under threat of eviction by the municipality which also filed a lawsuit against eight activists. A small part of every donation is thus also used to cover the legal expenses which allow us to continue using this space.

 

Your support will enable us to continue with our activities - to mutually create an open community and confront our country's most inhumane policies.

 

For all our activities please visit our Facebook page as it is the best source of daily updates and on our work. Or come visit us at Rog factory in Ljubljana!

 

 

 

Skupnostni prostor za begunce, Ljubljana

 

Ambasada Rog je prostor, ki ga že dve leti skupaj upravljamo begunci, aktivisti, novinarji, kulturni delavci, pravniki, brezposelni, starši in vsi, ki verjamemo v solidarnost in moč skupnosti. Ambasado Rog razumemo kot prostor druženja in podpore. Prav vsi delujemo prostovoljno. Naše delo obsega dnevno kuhanje brezplačnih obrokov za 20-25 ljudi, nudimo tudi socialno in pravno pomoč prosilcem in prosilkam za azil, organiziramo kampanje in proteste, izobraževalne delavnice ter dogodke kot so razstave, koncerti, plesni tečaji ter izleti.

 

Ker želimo ostati politično neodvisni, delujemo izven okvirov institucij in se v prvi vrsti zanašamo na solidarnostno mrežo podpornikov. Tudi vi lahko postanete del te mreže in nas podprete z donacijo. Vsak prispevek je dobrodošel in bo v celoti porabljen za naše delovanje. Največji strošek predstavljata kuhanje brezplačnih obrokov ter socialna pomoč prosilcem za azil, ki ostajajo brez osnovnih sredstev za preživetje.

 

Naše aktivnosti potekajo znotraj avtonomne Tovarne Rog, nekdanje tovarne koles in danes kompleksne skupnosti, v kateri deluje okoli 15 organiziranih kolektivov. Od leta 2016 občina grozi z izselitvijo, vložila pa je tudi civilno tožbo proti osmim aktivistom. Manjši del vsake donacije se zato uporabi tudi za te administrativne stroške, ki nam omogočajo nadaljno uporabo prostora.

 

Z vašo podporo bomo lahko še naprej nadaljevali z aktivnostmi. Pomagajte nam pri sogradnji odprte skupnosti in platforme, ki se spopada z najbolj nehumanimi politikami naše države.

 

Več o nas, o naših dejavnostih in novostih najdete na Facebooku. Ali pa nas obiščite v Tovarni Rog v Ljubljani!

 

 

€2,724 Collected out of €3,000

90%
0 Day left
0 Contribution

Organiser

Vodopivec Barbara

Profile verified

Beneficiary

Ambasada Rog